Autotransport
Veame kaupu Euroopasse ja Vene Föderatsiooni
Kaupade kohaletoimetamine maanteel vastavalt Incoterms 2010 reeglitele
EXW (EX WORKS)
Müüja teeb ostjale kaubad kättesaadavaks müüja enda territooriumil või mõnes muus müüja poolt nimetatud laadimiskohast. Müüja kohustuste hulka ei kuulu kauba eksportimise tollivormistuse täitmine ja kauba veokile laadimine. Ostja kannab kõik tehinguga seotud riskid ja kulud, mis järgnevad kauba pealelaadimisele müüja nimetatud laadimiskohast.
CPT (CARRIAGE PAID TO)
Tarnekohas kaupa antakse veolepingu alusel üle esimesele vedajale, samuti läheb vastutus kauba kadumise ja kahjustamise eest üle müüjalt ostjale. Sihtkohale kaup saabub müüja sõlmitud veolepingu alusel. Ostja on kohustatud täitma kõik tolliformaalsusi impordil ning katta kõik sellega kaasnevaid kulusid. Müüja tasub kauba sihtkohta toimetamise eest. Alates kauba üleandmisest esimesele vedajale kannab kaotsimineku või kahjustamise riski ostja.
DAT (DELIVERED AT TERMINAL)
Müüja on kauba tarninud nimetatud terminali, sihtsadamasse või sihtkohta. Müüja vastutab kauba eest selle kohaletoomisel ja mahalaadimisel nimetatud sadamas või sihtkoha terminalis.
Müüja jaoks on oluline määratleda sihtkoha piires võimalikult täpselt selle punktini, milleni kannab müüja kõiki kulusid ja vastutab riskide eest.
DAT-i ei kasutata riigis müüja vastutab tolliformaalsuste eest ekspordil, vajadusel ka transiitveol läbi kolmanda riigi impordil on ostja kohustatud täitma tolliformaalsused.
DAP (DELIVERED AT PLACE)
Müüja tarnib kauba nimetatud sihtpunkti saabuval veovahendil. Mahalaadimiseks valmis kauba kohaletoimetamise eest nimetatud kohta vastutab kauba müüja. Mõlemal poolel soovitatakse võimalikult täpselt määrata nimetatud sihtkoha piires kindlaks selle punktini, milleni on kulud müüja kanda (kui müüja võtab veolepingus mahalaadimiskulud enda kanda, siis pole tal õigust neid ostjalt sisse nõuda, juhul kui poolte vahel pole kokku lepitud teisiti). Ekspordi tolliformaalsused täidab müüja, impordi tolliformaalsused täidab ostja.
DDP (DELIVERED DUTY PAID)
Seni, kuni müüja on kauba tarninud nimetatud sihtkohta ja andnud mahalaadimiseks saabuval veovahendil ostja käsutusse, vastutab kõikide kulude ja riskide eest müüja, kes vastutab lisaks ekspordi-tolliformaalsustele ka kõikide impordi-tolliformaalsuste eest. Ta on ka kohustatud tasuma nii ekspordi- kui ka impordimakse.

Ekspedeerimine

Ekspedeerimine osutab teenuseid, mis on seotud kaupade veo, konsolideerimise, ladustamise, käsitlemise, pakkimise või levitamisega, samuti sellega on seotud abistamis- ja nõustamisteenused (sealhulgas tolli- ja maksuküsimustes). Pakume kaupade deklareerimist ning kindlustuse korraldamist, kaupadega seotud maksete ja dokumentide kogumist, hankimist.
Ekspedeerimisteenus sisaldab
Dokumentide kontroll
Veose dokumentatsiooni kontrollimine, samuti kauba seisukorra ja koguse vastavuse jälgimine saatja deklareeritud näitajatele.
Optimaalne sõiduk
Kaubaveoks sobivaima sõiduki valik.
Jälgimine
Laadimis- ja mahalaadimistoimingute edenemise jälgimine.
Tollimaksude tasumine
Piiri ületamisel tollimaksude, transpordi- ja tollitasude tasumine.
Optimaalne marsruut
Optimaalse marsruudi pädev valik sõidukite liikumiseks.
Dokumendi registreerimine ekspordiks
Kauba väljaveoks välismaalt või selle sisse toomiseks välismaalt vajalike dokumentide registreerimine.
Laomajandus
Vajadusel kauba ladustamise korraldamine.
Märguanded
Kliendi õigeaegne teavitamine kõigist tekkinud ebastandardsetest olukordadest ja kõrvalekaldumistest eeljuhistest, kokkulepetest.
Veosekindlustuse aktid
Veose kahjustumise või kaotsimineku korral aktide koostamine.
Kaubavedu dokumendid
Kõigi ekspedeerimisteenuste dokumentide esitamine.
Made on
Tilda